Türk Bayrağı İngiltere Bayrağı Irak Bayrağı

Her zaman hayalleri önemsedik...

Çevreye duyarlı, doğaya saygılı projeler...

Müşteri memnuniyeti, memnuniyetimizdir.

Hayatı kolaylaştıran projelerin yanındayız.

Hedefimiz, kendi alanında öncü, global pazarda söz sahibi olmaktır.

NUN Sağlık ve Eğitim Vakfı; NUN Grup şirketlerinin ve vakıf kurucularının bugüne kadar yaptıkları hayır hizmetlerinin daha sistematik ve sürdürülebilir olması için oluşturdukları bir kurumsal yapıdır. İnsanların sağlık ve eğitim sorunlarına çözümler üretmek, ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda destek olmak için kurulmuştur.

TARİHÇEMİZ

NUN Sağlık ve Eğitim Vakfı; NUN Grup şirketlerinin ve vakıf kurucularının bugüne kadar yaptıkları hayır hizmetlerinin daha sistematik ve sürdürülebilir olması için oluşturdukları bir kurumsal yapıdır. İnsanların sağlık ve eğitim sorunlarına çözümler üretmek, ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda destek olmak için yapılacak çalışmaların sistematik ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Vakıf kurulması fikri 2013 yılında hayata geçirilmiştir.

NUN Sağlık ve Eğitim Vakfı; gerekli yasal mevzuatın tamamlanmasının ardından yapılan müracaat neticesinde Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/05/2013 tarih ve E.2013/31, K.2013/331 sayılı kararı ile kurulmuştur. Kuruluşu 28/06/2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 5672 tescil numaralı NUN Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın merkezi Yalova’dır.

MİSYONUMUZ

> İhtiyaç sahibi insanların sağlık ve eğitim sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.
> Her düzeyde sağlık, eğitim ve sosyal hizmet proje ve programları hazırlamak.
> Sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kurumlarının çalışmalarına yardımcı olmak.
> Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

> Sağlık ve eğitim alanındaki bilimsel ve akademik çalışmalara destek olmak.

> İnsanlığın sağlık, eğitim ve sosyal refah düzeyinin gelişmesine katkı sağlamak.

VİZYONUMUZ

İnsanların sağlık ve eğitim düzeylerini geliştirmeye yönelik sürdürülebilir çalışmalar yapmak ve bu konularda maddi-manevi her tür destek ve girişimi gerçekleştirmektir.

TEMEL İLKELERİMİZ

Sürdürülebilirlik: NUN Vakfı kapasite ve kaynaklarını insanların sağlık ve eğitim sorunlarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürülebilir kılmak için kullanır.

Paydaşlı Çalışma: NUN Vakfı sürdürdüğü çalışmaları yaygınlaştırmak ve etkisini en üst düzeye çıkarmak için ulusal ve uluslar arası alanda kamu kurumları, vakıflar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar ve ortaklıklar kurar.

Paylaşımcılık: NUN Vakfı gerçekleştirdiği çalışmalarla elde ettiği tecrübe, bilgi, birikim ve geliştirdiği yaklaşımları insanların hizmetine sunar ve paylaşır.

Yenilikçilik: NUN Vakfı faaliyetlerini gerçekleştirirken yenilikçi yaklaşım ve çözümler geliştirir.

Kalite ve Performans: NUN Vakfı hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar, standartları belirler, performans ölçümü yapar ve elde ettiği sonuçları hizmetlerini geliştirmek için kullanır.

Değerlere Saygı: NUN Vakfı gerçekleştireceği çalışmalarla yarar sağlayacağı insanlar, destekçileri ve paydaşlarının değer ve inançlarına her zaman saygılı davranır.

Yasalar ve Hukuka Uygunluk: NUN Vakfı çalışmalar gerçekleştirdiği ülkelerin yasal mevzuatı ve hukuk kurallarına uygun hareket eder.

Sorumluluk: NUN Vakfı faaliyetlerinden yararlanan insanlara, destekçilerine ve işbirliği yaptığı kurumlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder.

İLETİŞİM
Nun Vakfı
Adres : Bahçelievler Mah. Fatih Cad. No: 145/C Yalova
Tel : +90 226 812 46 64
Faks : +90 226 812 46 78
Email : info@nunvakfi.org
Web : www.nunvakfi.org
facebook twitter linkedin
Nun Vakfı
Nun Vakfı
Nun Vakfı
Nun Vakfı
nun trade
miad tur
kadran turizm
mercan tarım
tracemark-logo